Management Artisti

Francesco Frattarelli
Riccardo Frail
Elisa Sapienza
Vania Sasso
Serena Bagozzi
Simone Baldelli